Tussenschoolse opvang

Met basisschool ‘t Zonnewiel en de Olijfboom verzorgen wij de dagelijkse Tussenschoolse opvang. Zowel de vrijwillige ouders als ons vaste pedagogische medewerkers zorgen dat elk kind het naar zijn/haar zin heeft.

 

Uw kind blijft over (TSO).

De kinderen kunnen op school overblijven. Het overblijven hebben we op ’t Zonnewiel uitbesteed aan onze samenwerkingspartner kinderWORLD. Overblijven is bedoeld voor die kinderen waarvan de ouders werken en de kinderen niet thuis kunnen eten. Het is aan te raden alleen dan van het overblijven gebruik te maken indien u geen andere oplossing heeft kunnen vinden. De kinderen blijven namelijk door het overblijven in de schoolse sfeer en voor veel kinderen kan dit erg inspannend zijn.

 

Goed geregeld

Om het overblijven voor de kinderen goed te kunnen regelen en om ervoor te kunnen zorgen dat het fijn is om over te blijven, vinden we het belangrijk dat de kinderen zich tijdens het eten en het spelen aan afspraken houden. Hierbij valt te denken aan algemene fatsoensnormen die ook thuis gelden. Dan wordt het overblijven een gezellig gebeuren voor uw kind.  De kinderen worden in hun eigen vertrouwde klaslokaal opgevangen, waar ze samen met hun vriendjes en vriendinnetjes gaan lunchen (deze dient zelf te worden meegebracht) en daarna lekker gaan spelen. kinderWORLD is altijd op zoek naar nieuwe overblijfouders, die tegen een vergoeding op één van de dagen of meerdere dagen op ma, di, do en vrij de kinderen willen opvangen!

 

Storend gedrag

Wanneer kinderen zich na herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de gemaakte afspraken houden zal er door de kinderWORLDcoördinator contact worden gezocht met de ouder(s)/verzorger(s). Hierbij is het noodzakelijk dat de ouder(s)/verzorger(s) ook hierover met hun kind praten. In het geval het storende gedrag voortduurt kan in samenspraak met kinderWORLD en de directie van de school overgegaan worden tot stopzetting van de overblijfmogelijkheid.

 

Tussenschoolse opvang

Het contract

 

Maakt u nog geen gebruik van onze TSO en wilt u in het schooljaar 2017/2018 gebruik gaan maken van onze TSO?

 

Wij hebben het inschrijfformulier vernieuwd om het voor u en voor ons makkelijker te maken.

 

U kunt kiezen welke vorm het beste bij uw TSO wensen aansluit;

  • Vaste TSO dagen €2,60 per keer
  • Een digitale strippenkaart (nieuw) €3,00  per keer

 

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven voor de TSO, dan kunt u het inschrijf/machtigingsformulier (verkrijgbaar bij de administratie van school of via een medewerker van kinderWORLD bij de Peuteropvang/BSO).

 

Vaste TSO dagen

U kiest voor een vorm met vaste dagen, bijvoorbeeld de dinsdag en de donderdag, dan plannen wij het gehele schooljaar voor u in. Ook kunt u de TSO inplannen op even/oneven weken. Wij incasseren elke maand vooraf het aantal opvangdagen van de maand (alleen automatische incasso mogelijk). Ruilen is mogelijk als de ruildag in dezelfde week valt. Kosten per overblijf is €2,60 per keer.

Dagen dat u kind afwezig of ziek is berekenen wij door.

 

Voor de berekening houden wij 40 schoolweken aan x TSO tarief van € 2,60 en delen deze kosten door 11 maanden. U ontvangt iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag. Over de opvang periode maand augustus sturen wij geen factuur. Met deze wijze van factureren volgen er geen nacalculaties meer, aangezien wij met vaste maandtarieven gaan werken.

 

De maandelijkse kosten zijn als volgt berekend:

  • In een jaar zijn er 52 of 53 weken.
  • 11 vakantieweken per jaar berekenen wij niet.
  • 1 week voor uitstapjes/schoolreisjes/studiedagen berekenen wij niet.
  • Dan houden wij 40 of 41 weken over waarover de TSO kosten berekend worden.

 

De kosten worden dan als volgt:

1 dag TSO per week:           € 9,45 per maand

2 dagen TSO per week:       € 18,90 per maand

3 dagen TSO per week:       € 28,35 per maand

4 dagen TSO per week:       € 37,80 per maand

 

De facturen worden opgemaakt en verzonden op de 20ste van de maand. Echter blijft de incassodatum voor de ouders en verzorgers onveranderd Het factuurbedrag zal maandelijks rond de 25ste van de maand worden geïncasseerd van uw rekening.

 

Strippenkaart digitaal (incidenteel)

U heeft (zeer) weinig overblijf nodig? Dan kunt u kiezen voor een digitale strippenkaart die de hele schoolperiode  geldig blijft. De gewenste TSO dagen kunt u telefonisch doorgeven 06-34114652 hier spreekt u dan de voicemail in.. U geeft hierbij een machtiging af voor een eenmalige incasso. Een strippenkaart bestaat uit 5, 10 of 20 strippen x €3,00 per dag.

 

Aanmelden/afmelden

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u kind(eren) voor 10.30 uur af- of aan te melden voor de TSO via 06-34114652. Op deze manier kunnen wij rekening houden met de bezetting in de klassen en het verdelen van de overblijf medewerkers.

Voor onze TSO geldt geen opzegtermijn. Bij beëindiging of wijziging van het contract vragen wij u dit vooraf aan ons door te geven via kinderworld@kinderworld.nl.

Wij zullen de automatische incasso direct beëindigen (de overeenkomst is niet met terugwerkende kracht te beëindigen).

 

Wijzigen van de plaatsingsovereenkomst

Mocht u de huidige plaatsing of de dagen willen wijzigen, geef dit door per e-mail via kinderworld@kinderworld.nl t.a.v. de afdeling planning & plaatsing.
Wij zullen de automatische incasso direct beëindigen (de overeenkomst is niet met terugwerkende kracht te beëindigen).

 

Tussenschoolse opvang