Tussenschoolse opvang

Met basisschool ‘t Zonnewiel en de Olijfboom verzorgen wij de dagelijkse Tussenschoolse opvang. Zowel de vrijwillige ouders als ons vaste pedagogische medewerkers zorgen dat elk kind het naar zijn/haar zin heeft.

 

Uw kind blijft over (TSO).

De kinderen kunnen op school overblijven. Het overblijven hebben we op ’t Zonnewiel uitbesteed aan onze samenwerkingspartner kinderWORLD. Overblijven is bedoeld voor die kinderen waarvan de ouders werken en de kinderen niet thuis kunnen eten. Het is aan te raden alleen dan van het overblijven gebruik te maken indien u geen andere oplossing heeft kunnen vinden. De kinderen blijven namelijk door het overblijven in de schoolse sfeer en voor veel kinderen kan dit erg inspannend zijn.

 

Goed geregeld

Om het overblijven voor de kinderen goed te kunnen regelen en om ervoor te kunnen zorgen dat het fijn is om over te blijven, vinden we het belangrijk dat de kinderen zich tijdens het eten en het spelen aan afspraken houden. Hierbij valt te denken aan algemene fatsoensnormen die ook thuis gelden. Dan wordt het overblijven een gezellig gebeuren voor uw kind.  De kinderen worden in hun eigen vertrouwde klaslokaal opgevangen, waar ze samen met hun vriendjes en vriendinnetjes gaan lunchen (deze dient zelf te worden meegebracht) en daarna lekker gaan spelen. kinderWORLD is altijd op zoek naar nieuwe overblijfouders, die tegen een vergoeding op één van de dagen of meerdere dagen op ma, di, do en vrij de kinderen willen opvangen!

 

Storend gedrag

Wanneer kinderen zich na herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de gemaakte afspraken houden zal er door de kinderWORLDcoördinator contact worden gezocht met de ouder(s)/verzorger(s). Hierbij is het noodzakelijk dat de ouder(s)/verzorger(s) ook hierover met hun kind praten. In het geval het storende gedrag voortduurt kan in samenspraak met kinderWORLD en de directie van de school overgegaan worden tot stopzetting van de overblijfmogelijkheid.

 

Tussenschoolse opvang

Het contract

 

Maakt u nog geen gebruik van onze TSO en wilt u in het schooljaar 2017/2018 gebruik gaan maken van onze TSO?
Wij hebben het inschrijfformulier vernieuwd om het voor u en voor ons makkelijker te maken. 
U Maakt u nog geen gebruik van onze TSO en wilt u in het schooljaar 2017/2018 gebruik gaan maken van onze TSO?

Wij hebben het inschrijfformulier vernieuwd om het voor u en voor ons makkelijker te maken.

U kunt kiezen welke vorm het beste bij uw TSO wensen aansluit;

  • Vaste TSO dagen €2,60   per keer
  • Een strippenkaart op locatie te koop €3,00   per keer
  • Een digitale strippenkaart (NIEUW) €3,00   per keer

 

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven voor de TSO, dan kunt u het inschrijf/machtigingsformulier (verkrijgbaar bij de administratie van school of via een medewerker van kinderWORLD bij de Peuteropvang/BSO) invullen en de vorm kiezen van de gewenste TSO. U kunt het ook zelf downloaden middels de volgende link: https://drive.google.com/file/d/0B7mX1-q1VUyNN1lnaVV4cVBCUXM/view?usp=sharing

 

Vaste TSO dagen

U kiest voor een vorm met vaste dagen, bijvoorbeeld de dinsdag en de donderdag, dan plannen wij het gehele schooljaar voor u in. Ook kunt u de TSO inplannen op even/oneven weken. Wij incasseren elke maand vooraf het aantal opvangdagen van de maand (alleen automatische incasso mogelijk). Ruilen is mogelijk als de ruildag in dezelfde week valt. Kosten per overblijf is €2,60 per keer.

Dagen dat u kind afwezig of ziek is berekenen wij door.

 

Strippenkaart op locatie te koop (incidenteel)

U heeft (zeer) weinig overblijf nodig? Dan kunt u kiezen voor een strippenkaart die het hele schooljaar 2017/2018 geldig blijft. De strippenkaart koopt u bij een kinderWORLD medewerker die deze verkoopt bij de kinderWORLD locatie ’t Zonnewiel Peuteropvang/BSO. Een strippenkaart bestaat uit 5 strippen x €3,00 per dag. 

1 strippenkaart kost €15,00.

 

Strippenkaart digitaal (incidenteel)

U heeft (zeer) weinig overblijf nodig? Dan kunt u kiezen voor een digitale strippenkaart die het hele schooljaar 2017/2018 geldig blijft. De gewenste TSO dagen kunt u vooraf per e-mail aan ons doorgeven (kinderworld@kinderworld.nl). U geeft hierbij een machtiging af voor een eenmalige incasso. Een strippenkaart bestaat uit 5, 10 of 20 strippen x €3,00 per dag.

 

Aanmelden/afmelden

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u kind(eren) voor 10.30 uur af- of aan te melden voor de TSO via 06-34114652. Op deze manier kunnen wij rekening houden met de bezetting in de klassen en het verdelen van de overblijf medewerkers.

Voor onze TSO geldt geen opzegtermijn. Bij beëindiging van het contract vragen wij u dit vooraf aan ons door te geven via kinderworld@kinderworld.nl.

Wij zullen de automatische incasso direct beëindigen (de overeenkomst is niet met terugwerkende kracht te beëindigen).

 

Wijzigen van de plaatsingsovereenkomst

Mocht u de huidige plaatsing of de dagen willen wijzigen, geef dit door per e-mail via kinderworld@kinderworld.nl t.a.v. de afdeling planning & plaatsing.
Inschrijven
Wilt u uw kind inschrijven voor de TSO, dan kunt u het inschrijf/machtigingsformulier (verkrijgbaar bij de administratie van school of via een medewerker van kinderWORLD bij de Peuteropvang/BSO) invullen en de vorm kiezen van de gewenste TSO. U kunt het ook zelf downloaden middels de volgende link: https://drive.google.com/file/d/0B7mX1-q1VUyNN1lnaVV4cVBCUXM/view?usp=sharing
 
Vaste TSO dagen
U kiest voor een vorm met vaste dagen, bijvoorbeeld de dinsdag en de donderdag, dan plannen wij het gehele schooljaar voor u in. Ook kunt u de TSO inplannen op even/oneven weken. Wij incasseren elke maand vooraf het aantal opvangdagen van de maand (alleen automatische incasso mogelijk). Ruilen is mogelijk als de ruildag in dezelfde week valt. Kosten per overblijf is €2,60 per keer.
Dagen dat u kind afwezig of ziek is berekenen wij door
.
 
Strippenkaart op locatie te koop (incidenteel)
U heeft (zeer) weinig overblijf nodig? Dan kunt u kiezen voor een strippenkaart die het hele schooljaar 2017/2018 geldig blijft. De strippenkaart koopt u bij een kinderWORLD medewerker die deze verkoopt bij de kinderWORLD locatie ’t Zonnewiel Peuteropvang/BSO. Een strippenkaart bestaat uit 5 strippen x €3,00 per dag.  
1 strippenkaart kost €15,00.

 
Strippenkaart digitaal (incidenteel)
U heeft (zeer) weinig overblijf nodig? Dan kunt u kiezen voor een digitale strippenkaart die het hele schooljaar 2017/2018 geldig blijft. De gewenste TSO dagen kunt u vooraf per e-mail aan ons doorgeven (kinderworld@kinderworld.nl). U geeft hierbij een machtiging af voor een eenmalige incasso. Een strippenkaart bestaat uit 5, 10 of 20 strippen x €3,00 per dag. 
 
Aanmelden/afmelden
Wij willen u vriendelijk verzoeken om u kind(eren) voor 10.30 uur af- of aan te melden voor de TSO via 06-34114652. Op deze manier kunnen wij rekening houden met de bezetting in de klassen en het verdelen van de overblijf medewerkers.
Voor onze TSO geldt geen opzegtermijn. Bij beëindiging van het contract vragen wij u dit vooraf aan ons door te geven via kinderworld@kinderworld.nl.
Wij zullen de automatische incasso direct beëindigen (de overeenkomst is niet met terugwerkende kracht te beëindigen).
 
Wijzigen van de plaatsingsovereenkomst
Mocht u de huidige plaatsing of de dagen willen wijzigen, geef dit door per e-mail via kinderworld@kinderworld.nl t.a.v. de afdeling planning & plaatsing.

Aan- en afmelden
Wij willen u vriendelijk verzoeken om u kind(eren) voor 10.30 uur af- of aan te melden voor de TSO. Op deze manier kunnen wij rekening houden met de bezetting in de klassen en het verdelen van de overblijf medewerkers. Geeft u dit dan aan ons door via de kinderWORLD TSO Zonnewiel mobiel 06 – 34 11 46 52

 

Beëindiging contract
Voor onze TSO geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij beëindiging van het contract dit graag zo spoedig mogelijk aan ons door geven. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen:

036 – 5 46 47 48. 

 

Ons e-mailadres is kinderworld@kinderworld.nl

 

Tussenschoolse opvang