Skip to content

Communicatie

Goede communicatie tussen ouders en school vinden we essentieel. Naast alle informatiekanalen die onze school kent, vinden we de directe communicatie met uw als ouder de allerbelangrijkste.

Communicatie over uw kind

Dit verwachten wij…

De deuren gaan zowel ’s morgens als ’s middags tien minuten van tevoren open om zo het contact tussen u en de collega’s zo soepel mogelijk te maken. Natuurlijk is deze tijd niet bedoeld om uw kind te bespreken maar u kunt dan natuurlijk wel een afspraak maken. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken, kom langs. U kunt voor uw kind natuurlijk het beste terecht bij de groepsleerkracht maar ook kunt altijd even langs komen bij de directie.

 

Als er korte mededelingen zijn over uw kind, kunt u die vóór half negen kwijt aan de leerkracht en bij de kleuters opschrijven in een schrift. Voor echte bespreekpunten maakt u, buiten de lestijden, een afspraak. Voor een gesprek met de directie kunt u ook een afspraak maken.

 

Dit mag u van ons verwachten…

Op school zijn er verschillende momenten waarop wij graag met u over uw kind(eren) praten. Deze gesprekken vinden gedurende het schooljaar plaats (kennismakingsgesprek, rapportgesprekken). Het kan voorkomen dat leerkrachten tussendoor met u over uw kind willen praten. Bijvoorbeeld over de leerprestaties of over de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Zij zullen contact met u opnemen via de mail of telefoon, of u aanspreken op school. U mag verwachten dat de leerkracht kort de reden voor het gesprek duidelijk maakt. Soms zal de Ib’er ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

 

Parro

We maken gebruik van Parro. Regelmatig plaatsen de leerkrachten hier mededelingen op over de groep. U kunt hier ook een één op één gesprek voeren met de leerkracht. We verzoeken u om de berichten kort te houden. Als u iets belangrijks wil bespreken, maken we graag een afspraak op school. 

Verschillende contactmomenten

De informatieavond

Iedere leerkracht zal aan het begin van het schooljaar omstreeks september/oktober een globaal overzicht geven van de te behandelen leerstof en de gehanteerde werkwijzen.

Middels een toelichting op de te gebruiken methoden, hulpmiddelen, ontwikkelingsmaterialen en de specifieke aanpak, willen wij u informeren over het onderwijs in de praktijk. Alle ouders ontvangen daarvoor een schriftelijke uitnodiging.

 

Kijk in de klas

Ieder schooljaar houden we meerde ochtenden van 8.30 tot 9.00 een kijkochtend. Op deze ochtenden kunt u samen met uw kind het werk van uw kind bekijken. 

 

Het voortgangsgesprek

In oktober/november is er een voortgangsgesprek. Dit voortgangsgesprek heeft een facultatief karakter. Dit gesprek vindt alleen plaats als de ouders of de leerkracht dit noodzakelijk vinden.

Het schoolverslag

Twee keer per jaar (periode januari en juni) ontvangen de kinderen van alle groepen een schoolverslag. Hierin wordt weergegeven hoe de leerling in de groep functioneert en hoe de individuele vorderingen verlopen. U krijgt dit verslag op school overhandigd en het wordt met u besproken in een 10 minuten-gesprek.

 

Met de ouders van de kinderen van groep 8 wordt aan het eind van het jaar de uitslag van de doorstroomtoets besproken. Er is dan voor de ouders van deze groep kinderen geen schoolverslaggesprek meer gepland. Met de ouders van de kinderen van groep 7 wordt dan het voorlopig schooladvies besproken.

 

ParnasSys voor ouders

Op school maken we gebruik van ParnasSys. Het is een systeem waarin we de leerlingadministratie doen maar het is tevens ons leerlingvolgsysteem.

 

Ouders krijgen van school een toegangscode waarmee ze gedeeltelijk toegang krijgen tot Parnassys. Ouders kunnen zo hun NAW gegevens bekijken en eventueel aanpassen. Ook krijgen ze toegang tot de toetsgegevens van de kinderen. Klik op het logo van ParnasSys onderaan deze pagina om in te loggen.