Skip to content

Leerlingenraad

Zichzelf promoten

In het kader van burgerschapsvorming en sociale integratie, hebben we in het schooljaar 2008-2009, de allereerste leerlingenraad op school geïnstalleerd.

De leerlingenraad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Via echte verkiezingen, waarbij ze zichzelf promoten, waarin ze vertellen wat ze belangrijk vinden en wat ze op school willen verbeteren, worden deze kinderen in de leerlingenraad gekozen. In een vijftal vergaderingen, voorgezeten door twee leerkrachten, stelt de leerlingenraad een jaarplan op, formuleert zij actiepunten, stelt een schoolkrant samen en zet zich actief in voor Het Goede Doel dat de school elk jaar sponsort. Elk lid van de leerlingenraad is gekoppeld aan een onderbouw- of kleuterbouwgroep, zodat ook deze groepen op de hoogte blijven en mee kunnen praten.

De afgelopen jaren heeft de leerlingenraad zich actief bemoeid met bijvoorbeeld de rommel rond de school en hoe we ervoor kunnen zorgen de omgeving netter te houden, de onveilige verkeerssituatie rond de school en hoe we die kunnen verbeteren, het onder de aandacht brengen van “de vieze toiletten” op school, de keuze van Het Goede Doel en , de Sinterklaasviering en pesten op school. Soms wordt er iemand van de directie uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering.

Protocol leerlingenraad

Wij zijn trots op onze leerlingenraad en we luisteren goed naar ze.

 

Om u een beeld te geven van de manier waarop de verkiezing van de leden van de leerlingenraad tot stand komt vindt u hier het protocol.

Hierin staat belangrijke informatie over de leerlingenraad. Per gebeurtenis wordt er uitgelegd wat de bedoeling is.

Belangrijke data van het protocol leerlingenraad:

Week 1  

Verspreiding briefjes waarmee de leerlingen zich opgeven.
Opgeef briefjes worden opgehaald (tussen 13.30 en 14.30 uur).

Week 2  

Lijst met wie zich hebben opgegeven worden verspreid. Deze
week moeten leerlingen zichzelf in groep promoten.
Verkiezingen in eigen klas. Voor 9 uur.
Verkiezingsbriefjes worden opgehaald (tussen 9 en 10 uur).

Week 3  

De leerlingen krijgen te horen wie er gekozen is.

Week 4   Eerste leerlingenraad (15.30 uur).