Skip to content

Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8 die door de klas worden gekozen. Ze komen samen en bespreken allerlei zaken in en rond de school. We denken na over dingen die we anders zouden willen en we helpen mee met het verbeteren van de school. We komen drie keer per jaar bij elkaar. De kinderen van de leerlingenraad zijn gekoppeld aan een onderbouwgroep. Dit is de groep waar zij iets vertellen.

leerlingenraad

Wat doen we dit jaar?

Goede doel 

Dit jaar helpen we met aandacht vragen voor het aapje Seine. We steunen deze twee jaar Stichting Aap. We gaan de klassen rond en vertellen nog eens extra wat ze doen bij Stichting Aap.

Schoolplein 

We hebben meegedacht over de inrichting van het schoolplein. Met de sponsorloop hebben we hier geld voor ingezameld. We hopen dat er mooie spullen van komen!

Overige dingen

Samen zorgen we er ook voor dat we bijvoorbeeld de toiletten schoonhouden. Dat doen we door er af en toe aandacht voor te vragen in de klassen.
 
Door corona kunnen we op dit moment niet veel andere dingen doen.