Skip to content

Onze visie op onderwijs

Een pedagogische school

We willen een school zijn waar we als team, kinderen en ouders samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap waar alle kinderen zich thuis voelen, waar we hen werkelijk begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

 

Samen werken we er hard aan om voor onze kinderen een veilige, beschermende, uitdagende maar soms ook op de individuele ontwikkeling van elk kind gerichte schoolomgeving tot stand te brengen.

De school heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een school met een duidelijke visie, een eigen koers en heeft hierbij een belangrijke en gewaardeerde plek ingenomen in het Almeerse onderwijs. De afgelopen inspectierapporten hebben dit nog eens onderstreept.

Innoverend onderwijs

De school heeft het altijd als haar taak gezien om zich innoverend op te stellen. Niet toevallig is de nu landelijke ingevoerde Kanjertraining bij ons op school ontwikkeld.

 

Methode Kaartkring

Om ons aanbod op dit vlak compleet te maken hebben we zelf de methode “Kaartking” geschreven. In december 2008 hebben we met de Kaartkring de speciale Flevolandse Onderwijsprijs gewonnen.

 

Om als school zo goed mogelijk te kunnen werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling hebben we ook keuzes gemaakt voor wat betreft de organisatorisch indeling. 

 

De posters van de Kanjertraining hangen overal in de school
De posters van de Kanjertraining hangen overal in de school

Onze visie op de groepen

Op onze school werken we in heterogene groepen en in de groepen 3 en 4 met homogene groepen. Door de specifieke kenmerken van het onderwijs in groep 3 zijn de groepen 3 en 4 in jaargroepen ingedeeld.

 

Kinderen van verschillende leeftijden zitten in een heterogene groep bij elkaar.

We kennen de groepen 1-2, 3, 4, 5-6, 7-8. 

 

Juist doordat kinderen in een heterogene groep zitten, worden ze uitgedaagd om met verschillen om te gaan. Verschillen in leeftijd, ontwikkeling en gedrag. Ook zijn kinderen het ene jaar jongste en het jaar erop oudste. Dit heeft een goed effect op ‘t gedrag van de kinderen.

In het jaar dat het kind “oudste” is zal het zich verantwoordelijk voelen voor de “jongsten” van de groep. Het kind voelt zich hierdoor vaak zekerder. Het feit dat ze nu “oudste” zijn is goed voor hun zelfvertrouwen. Het jaar erop, wanneer ze van bouw wisselen, zijn ze echter weer “jongste” en dit is weer goed voor de sociale vorming. Deze wederzijdse aanpassing zorgt voor een fijne sfeer in de groep en op school. Het elkaar helpen is in zo’n heterogene groep een heel normaal verschijnsel. Kinderen vinden het, net als volwassenen, vaak ook fijn om een ander te kunnen helpen. Het geeft een goed gevoel bij beiden en het draagt ertoe bij dat ze leren dat het belangrijk is om niet alleen voor jezelf te werken, maar dat je je kennis en vaardigheden ook moet delen met anderen.

Optimale leerresultaten

Met behulp van de nieuwste methodes en onderwijs­principes werken we er samen aan om elk kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen op het vlak van bijvoorbeeld lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie.

 

Hiervoor hebben we ons normen gesteld die hoger liggen dan die van de inspectie. Eén belangrijke kanttekening willen we hierbij maken. In onze maatschappij komt meer en meer de nadruk te liggen op optimale resultaten op het vlak van rekenen, taal en lezen.  Dat is ook belangrijk. Men kan echter ook doorschieten. Kinderen zijn verschillend en niet elk kind heeft dezelfde intellectuele bagage. Als school moet je daar rekening mee houden en je verwachtingen dus goed afstemmen op de mogelijkheden van het kind om zo elk kind het gevoel te geven dat het er mag zijn.

 

Bekend is dat steeds meer kinderen negatief over zichzelf denken omdat ze menen niet te kunnen voldoen aan de eisen die er aan hen worden gesteld.  Dat willen we op ’t Zonnewiel te allen tijde voorkomen en om die reden besteden we dus zoveel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van elk kind.

Onze visie op onderwijs