Skip to content

Vier pedagogische situaties

We onderscheiden op onze basisschool vier pedagogische situaties. Dat betekent dat wij vinden dat het contact tussen leerling en leerkracht op onze school op vier verschillende manieren tot stand gebracht kan worden. We zullen de verschillende situaties hieronder kort beschrijven. De hieronder beschreven aspecten vormen de pijlers van de school. Ze zorgen ervoor dat wij onze visie op het kind, op het onderwijs in de praktijk kunnen brengen.

Het spel

Gelukkig is de school een plaats waar nog naar hartelust gespeeld kan worden. Niet als tijdvuller, maar als een situatie waarin een kind heel veel kan leren. Kinderen hebben behoefte aan beweging en in het spel wordt daaraan tegemoet gekomen.

 

Door het spel ontwikkelt het kind zijn motoriek en leert zich te bewegen in de ruimte om zich heen. Kinderen krijgen gelegenheid gevoelens, fantasieën en creativiteit te ontwikkelen. In het spel leer je rekening te houden met de gevoelens en belangen van anderen en je te uiten op allerlei manieren. Bovendien is het spel een heerlijk ontspannende bezigheid.

Het gesprek

Naast werken is praten natuurlijk enorm belangrijk. In het gesprek kunnen leerkracht en leerling, en natuurlijk ook de kinderen onderling, met elkaar van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen. Deze gesprekken zullen vooral in de kring plaatsvinden. Het is heel belangrijk gevoelens, ideeën, meningen en belevenissen onder woorden te brengen.

 

We onderscheiden verschillende kringgesprekken om het gesprek te structureren. Zo hebben we o.a. spreekbeurtkringen, leesbeurtkringen, de kaartkring, de nieuwskring.

Het werk

 

Effectieve instructie

We hanteren de nieuwste inzichten bij het geven van efficiënte instructie. Tijdens de instructie houden we goed rekening met verschillen bij kinderen.

 

Rust in de groep

Tijdens de werktijden vinden we het in principe belangrijk dat er rust is in de school. Met elkaar overleggen is natuurlijk noodzakelijk maar dit gebeurt fluisterend. Er zijn natuurlijk lessituaties te bedenken waarbij andere afspraken gelden. Vanzelfsprekend ligt dit anders in de kleutergroepen. Ook hier hebben we echter wel duidelijke afspraken over wat gewenst en niet gewenst is.

 

Zelfstandig werken

Tijdens de verwerking willen we kinderen leren zelfstandig te werken, hun werk leren plannen, taken af te maken, verantwoordelijkheid voor het werk te leren dragen en ook eigen werk te leren evalueren.

 

Samenwerkend of  coöperatief leren

Het is aangetoond dat kinderen tot betere prestaties komen door geregeld samen te werken aan opdrachten. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

Het coöperatief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit.

De vieringen

 

We kennen op school vieringen met de eigen groep en met de hele gemeenschap. Ouders zijn bij deze vieringen van harte welkom.

 

De maandopening

Op de eerste woensdag van de maand is er de maandopening. De maandopening is bedoeld als een hernieuwde ontmoeting van kinderen en onderwijzend team. Een gezellig begin met een toneelstuk, poppenkast, het zingen voor de jarigen van de maand, dans, voordracht en dergelijke verzorgd door de teamleden. Meestal beginnen we ongeveer om 08.45 uur. 

 

De maandsluiting

De maandsluiting vindt op de laatste vrijdagmiddag van de maand plaats. In verband met de grootte van de school houden wij deze laatste viering in drie gedeelten. De maandsluiting wordt verzorgd door de leerlingen met een gezellig en gevarieerd programma.

 

Muziekuitvoering

Verder organiseren we enkele keren per jaar een muziekuitvoering op school. Kinderen van onze school die een instrument bespelen verzorgen dan een ‘concert’ waar we met z’n allen van genieten.