Skip to content

Onze identiteit

Een katholieke basisschool

Onze school is gefundeerd op christelijke grondslag. ‘t Zonnewiel heeft als school een educatieve taak, die zij mede vervult vanuit een stelsel van spirituele en morele waarden die hun bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke traditie.

 

Geïnspireerd op het leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn getreden, geeft de school eigentijds vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn.

We willen ons profileren op vier gebieden, te weten:

  • Gemeenschapsvorming
  • Vieren
  • Leren
  • Dienen

De katholieke grondslag impliceert dat we aandacht hebben voor álle kinderen. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. De katholieke grondslag impliceert verder dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces.

School als gemeenschap

 

Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar. Bij dit alles gaan we er vanuit dat de school een gemeenschap is die niet alleen bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Ook ondersteunend personeel, ouders, stagiaires en andere betrokkenen maken deel uit van de gemeenschap die wij \’school\’ noemen.

 

 

Onze uitgangspunten respecteren

 

De katholieke grondslag sluit natuurlijk niet uit dat de school ook bezocht wordt door kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt dit vastgelegd.

Op ’t Zonnewiel vieren we als katholieke school de christelijke feesten Kerstmis en Pasen. Het is vanzelfsprekend dat alle kinderen deelnemen aan deze vieringen.

_dsc4748

 

Trefwoord

Voor onze godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming maken we gebruik van de Katechesemethode Trefwoord. Wekelijks werken we met de kinderen uit deze methode. Soms een keer per week dan weer meerdere keren per week.

 

 

Eerste Communie

Voor de kinderen van groep 4 is er de mogelijkheid om hun eerste communie te doen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de eerste plaats bij de ouders en de kerk.