Skip to content

Tussenschoolse opvang

Almere Stad IKC ‘Zonnewiel / Olijfboom

Wat is een Integraal Kindcentrum (IKC)?

Een Kindcentrum is een samenwerking tussen een kinderdagverblijf en een basisschool.
De kinderen worden opgevangen van 2-12 jaar. Uw kind blijft de gehele periode van 2-12 jaar in de vertrouwde omgeving van de basisschool, tot het moment dat uw kind de school verlaat.

 

De voordelen:

 • Wij kennen als Kindcentrum uw kind, zien zijn/haar kwaliteiten, de punten waar uw kind extra op uitgedaagd moet worden, waar de nodige stimulans noodzakelijk is.
 • Wij bieden het Voorschoolse Vroegtijdige Educatie (VVE) project aan om uw kind goed zo mogelijk voor te bereiden voor de overstap naar groep 1.
 • Wij ondernemen gemeenschappelijke activiteiten zoals festiviteiten, sportieve en educatieve projecten met de basisschool groepen.
Integraal Kind Centrum Integraal Kind Centrum
Peuterspeelzaal Peuterspeelzaal
Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang

Waar kunt u praktisch gezien uit kiezen?

 • Voorschoolse opvang (VSO) van 4-12 jaar geopend op ma/di/wo/do/vr van 6.30 uur tot 8.30 uur.
 • Peuteropvang van 2-4 jaar geopend op ma/di/do/vr van 8.30 uur tot 11.30 uur (voorheen Peuterspeelzaal).
 • Tussenschoolse opvang (TSO) van 4-12 jaar geopend op ma/di/do/vr van 11.45 uur tot 13.00 uur.
 • Naschoolse opvang (NSO) van 4-12 jaar geopend op ma/di/wo/do/vr van 14.30 uur tot 18.30 uur.

 

TSO opvang (overblijven)

Wij verzorgen dagelijks de Tussenschoolse opvang bij basisschool ’t Zonnewiel. Zowel de vrijwillige ouders als ons vaste pedagogische medewerkers zorgen ervoor dat elk kind het naar zijn / haar zin heeft. Om de TSO goed te kunnen regelen en om ervoor te zorgen dat het fijn is om over te blijven, vinden we het belangrijk dat de kinderen zich tijdens het eten en spelen aan afspraken houden. Hierbij valt te denken aan algemene fatsoensnormen die ook thuis gelden. De kinderen worden in hun eigen klaslokaal opgevangen, waar ze samen met hun vriendjes en vriendinnetjes gaan lunchen (deze dient zelf te worden meegebracht) en daarna lekker gaan spelen. kinderWORLD is altijd op zoek naar nieuwe overblijfouders, die tegen een vergoeding op één van meerdere dagen de kinderen willen opvangen!

 

Inschrijven TSO

Wilt u uw kind inschrijven voor de TSO, dan kunt u het  TSO Zonnewiel inschrijf- en machtigingsformulier 2021 hier downloaden, invullen en afgeven op de vestiging kinderWORLD IKC ’t Zonnewiel / Olijfboom. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de administratie van basisschool ’t Zonnewiel.

Vaste TSO dagen

U kiest voor TSO met vaste dagen, bijvoorbeeld de dinsdag en donderdag, dan plannen wij het gehele schooljaar voor u in. Indien een dag wilt ruilen dan is dat mogelijk in dezelfde week. U kunt de TSO ook afnemen op even / oneven weken. Dagen dat uw soort afwezig of ziek is berekenen wij door.

Voor de berekening houden wij 40 schoolweken aan x TSO tarief van € 2,75 en delen deze kosten door 11 maanden. U ontvangt iedere maand vooraf een factuur met hetzelfde bedrag (alleen automatische incasso mogelijk). Over de opvang periode maand augustus sturen wij geen factuur.

De operationele kosten zijn als volgt berekend:

 • In een jaar zijn er 52 of 53 weken
 •  11 vakantieweken per jaar berekenen wij niet
 • 1 week voor uitstapjes / schoolreisjes / studiedagen berekenen wij niet
 • Dan houden wij 40 of 41 weken over de TSO kosten berekend worden

De kosten zijn als volgt:

 • 1 dag TSO per week: € 10,00 per maand
 • 2 dagen TSO per week: € 20,00 per maand
 • 3 dagen TSO per week: € 30,00 per maand
 • 4 dagen TSO per week: € 40,00 per maand

De facturen worden opgemaakt en verzonden rond de 20 ste van de maand. Het factuurbedrag zal maandelijks rond de 25ste van de maand worden geïncasseerd van uw rekening.

 

Strippenkaart digitaal (incidenteel)

Indien u maar af en toe overblijft nodig heeft, kunt u kiezen voor een digitale strippenkaart die de hele schoolperiode geldig blijft. De gewenste TSO dagen kunt u telefonisch via voicemail doorgeven tel: 06-34114652. Een strippenkaart kunt u afnemen voor 5, 10 of 20 strippen x € 3,20 per dag. U geeft een machtiging af voor een éénmalige incasso.

 

Aanmelden / Afmelden

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u soort (eren) voor 10.30 uur aan- of af te melden voor de TSO via tel: 06-34114652. Op deze manier kunnen wij rekening houden met de bezetting in de klassen en het verdelen van de overblijf medewerkers. Voor onze TSO geldt geen opzegtermijn. Bij beëindiging of wijziging van de TSO plaatsing vragen wij u dit vooraf aan ons door te geven via kinderworld@kinderworld.nl. Wij zullen de automatisch incasso direct beëindigen. De plaatsing is niet met terugwerkende kracht te beëindigen/wijzigen.