Skip to content

Uitgangspunten van ons onderwijs

Een aantal kenmerken van onze school verduidelijken onze visie op ons onderwijs:

 

 • Vertrouwen
  We vinden het belangrijk om als team naar de kinderen uit te stralen dat we elkaar kunnen vertrouwen.
 • Kindvriendelijke sfeer

   

 • Aandacht voor elkaar
  Als school willen we uitstralen dat we echte aandacht hebben voor elkaar om er zo voor te zorgen dat dit ook een levenshouding wordt van onze kinderen.
 • Veiligheid en geborgenheid
  De school wil elk kind door haar pedagogisch aanbod een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven maar verwacht van de kinderen hierbij ook een actieve rol.
 • Respect voor elkaar ongeacht de verschillen.

   

 • Goede samenwerking tussen ouders en school
  De school vindt het contact tussen school en ouders erg belangrijk. De school doet er dan ook alles aan om de ouders zo goed mogelijk te informeren en verwachten ook van de ouders een actieve samenwerking.

 

Uitgangspunten