Skip to content

De organisatie van ons onderwijs

Heterogene groepen

Op ’t Zonnewiel zijn de kinderen in principe heterogeen gegroepeerd. Op onze school vormen altijd twee jaargroepen een stamgroep, behalve de groepen 3 en 4. Dat betekent dus dat niet alleen de kleuters bij elkaar zitten, maar ook de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8. Er zitten altijd twee groepen naast elkaar in het gebouw, zodat uitwisseling tussen deze groepen gemakkelijk kan plaatsvinden. Deze heterogene groeperingsvorm komt oorspronkelijk uit het Jenaplan­onderwijs, waar we elementen van in ons schoolconcept hebben opgenomen. In een heterogene groep moeten de kinderen leren  hun werk te plannen, leerkrachtonafhankelijk gedrag te vertonen omdat de leerkracht regelmatig instructie geeft aan de andere jaargroep,  en leren de kinderen te werken aan dag- en weektaken.

Voor een aantal vakken zoals bijv. rekenen, Engels of begrijpend lezen doorbreken we soms de heterogene groepering en wordt dit in jaargroepen gegeven.

_dsc4788

Niveaugroepen

 

Ook binnen een jaargroep heb je natuurlijk te maken met verschillende niveaus. Om hier tijdens de instructie zo goed mogelijk rekening mee te kunnen houden, werken we met drie, soms vier niveaugroepen:

 

  • Instructie-onafhankelijke groep: dit zijn die kinderen met een hoge score en een zeer goede (zelfstandige) werkhouding
  • Instructieafhankelijke groep: dit zijn de kinderen die de “normale” hoeveelheid instructie nodig hebben.
  • Kinderen met meer instructie-behoefte: dit zijn de kinderen die behoefte hebben aan verlengde, dus meer instructie.
  • Kinderen met een individueel leerpakket: dit zijn kinderen die voor een bepaald vak een ander aanbod krijgen en waarbij ook een ander uitstroomniveau is bepaald.

Samenwerken

Wij vinden samenwerken erg belangrijk op onze school. Kinderen staan niet  ‘alleen’ in de wereld. Zij trekken met elkaar op, ze leren van elkaar en ze ervaren waardering als ze elkaar helpen.

 

Op ’t Zonnewiel willen we een positieve leeromgeving creëren waarin kinderen ervaren dat samenwerken nuttig en fijn is en waar kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Als een kind zich veilig voelt, ten opzichte van de leerkracht en klasgenoten, is dat een belangrijke basisvoorwaarde om tot leren te komen. Kinderen leren zich te richten op anderen en die duidelijk te maken wat zij willen. Maar niet alleen met de kinderen uit de eigen groep, maar ook met oudere en/of jongere kinderen.

Dit alles gebeurt onder andere tijdens:

  • Het werken in de klas
  • Groepsdoorbrekend werken
  • Het werken aan projecten 
  • Het creacircuit
  • Maandafsluitingen
  • Samenspelen in de pauzes op het plein