Nieuwe ouders

ABC: alle informatie op een rij

 

Als u voor het eerst een kind heeft dat naar de basisschool gaat, komt er veel informatie op u af. Hieronder vindt u daarom een beknopt ABC met de belangrijkste informatie.

Nieuwe ouders
 • Wilt u binnenkort uw kind(eren) laten inschrijven bij K.B.S. ‘t Zonnewiel vul dan s.v.p. onderstaand formulier in. Wanneer wij uw gegevens hebben ontvangen en verwerkt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

  Leerling aanmelden
 • Wanneer uw kind door ziekte of om andere redenen niet naar school kan komen verzoeken wij u de betreffende leerkracht daarvan het liefst per mail op de hoogte te brengen voor aanvang van de les.
  U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@zonnewiel.nl

  Natuurlijk kunt u ook ’s morgens bellen tussen 08.00 en 08.30 uur op 036 537 65 58.

 •  

  Leerlingen hebben alleen vrij op de door de school vastgelegde vrije dagen. Volgens de Leerplichtweg mag de school alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen buitengewoon verlof geven, zoals bijzondere familieomstandigheden of tijdens religieuze feestdagen. Het aanvragen van dit verlof moet schriftelijke bij de directie. De betreffende formulieren kunt u bij onze administratie afhalen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht dit te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Almere. Als de kinderen vijf worden zijn ze verplicht de hele dag naar school te komen.

   

 • Integraal Kindcentrum Kinderworld verzorgt de naschoolse opvang voor ons.

  U kunt zich hiervoor inschrijven via het formulier op de website van Kinderworld. In het noodgebouw naast onze school wordt deze voor- en naschoolse opvang gerealiseerd. De kinderen kunnen hier vanaf ‘s morgens 6.30 uur terecht.
  Na school kunnen de kinderen tot 18.30 uur terecht.

  Als u precies wilt weten wat de mogelijkheden zijn, of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met KinderWorld. Telefoonummer: 036 5464748 of kijk op hun website www.kinderworld.nl

 • Vanaf groep 5 doen de kinderen op woensdag van 11.30 uur tot 12.30 uur, mee met de createchnieken zoals we die op school geven. Alle leerkrachten worden dan ingezet om de kinderen in kleine groepjes op het creatieve vlak te begeleiden. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld solderen, figuurzagen, schilderen, 3D printen maar ook yoga, koken en dansen.

 • De komende jaren worden onze computers vervangen door Chromebooks.

  Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar dan volledig webbased. Dat is dan ook de kracht van zijn snelheid. Tussen aanzetten en beginnen met de les zit pakweg 10 seconden:  het voor Chromebooks ontwikkelde besturingssysteem Chrome OS is namelijk erg licht. Het enige programma dat naast dit besturingssysteem draait, is de internetbrowser Chrome. Voor de rest loopt alles via internet en werk je voortdurend in de cloud en niet via de harde schijf.

 • We hebben op school een cultuurwerkgroep en twee cultuur-coördinatoren. Deze groep organiseert elk schooljaar activiteiten op dit vlak. In samenwerking met Collage (dit is een Almeerse instantie die het aanbod op dit vlak coördineert en ook faciliteert ) komt er elk jaar weer een prachtig programma uit de bus.

 • Voor de eerste officiële schooldag zijn een aantal zaken van belang:

  • Inleveren van
   • bereikbaarheidsformulier,
   • toestemmingsverklaring medicijngebruik,
   • eventueel een overdrachtformulier van het kinderdagverblijf.
  • Een ‘Tien-uurtje’: Tasje met iets te eten (fruit/groente of een gezonde boterham) en iets te drinken (bijvoorbeeld water).
  • Soms hebben de kleintjes nog wel eens een ongelukje met naar het toilet gaan. Dan is het meegeven van een extra onderbroek en broek in de rugzak ook heel fijn.
  • Gympen (vetervrij).
 • Iedere ochtend wordt in alle groepen rond 10.00 uur gegeten en gedronken (het ‘Tien-uurtje’). Het liefst natuurlijk een gezonde boterham en/of iets van fruit of groente. Snoep is niet toegestaan, ook niet een klein snoepje of cakeje en andere zoete koeken.

  Woensdag = Fruitdag

  Woensdag is het ‘Fruitdag’. Om gezonde voeding te stimuleren mogen de kinderen dan alleen maar fruit meenemen om te eten tijdens het ‘Tien-uurtje’.

 • In het kader van wereldoriëntatie en culturele vorming worden er regelmatig excursies georganiseerd. U wordt van tevoren altijd duidelijk geïnformeerd over zo’n excursie. De laatste jaren zijn we onder andere naar het Muiderslot, het Tropenmuseum en het Rijksmuseum geweest.

 • In groep 2 en in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de JGZ een preventief gezondheidsonderzoek uit (PGO). Uiteraard wordt u daarvan ruim van te voren in kennis gesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de JGZ: www.zorggroep-almere.nl 

 • Onderbouw

  Voor het gymmen in het speellokaal hebben de kleuters alleen duidelijk gemerkte gymschoenen zonder veters nodig, die op school in de klas worden bewaard. Uw kind mag in ondergoed gymmen. Vergeet niet om na een half jaar even te kijken of de schoenen van uw kind nog passen. Natuurlijk let de juf hier ook op.

   

  Midden- en bovenbouw

  Groepen 3 t/m 8 hebben les in de grote gymzaal van de Badmintonvereniging. Uw kind heeft geschikte gymkleding en gymschoenen nodig in een stevige tas, die steeds mee naar huis gaat. De leerlingen mogen bij gym geen sieraden dragen. Het verzoek is om de gymkleding regelmatig te wassen.

  Bij mooi weer maken we soms ook gebruik van het schoolplein of het bomenveld om te gymmen.

 • Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open en zijn de kinderen welkom. Wij verzoeken alle ouders om 8.25 uur de school te verlaten zodat alle lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.

   

  Oudere kinderen (vanaf groep 4) mogen zelfstandig naar buiten.

  De kleuters en onderbouwleerlingen kunnen worden opgehaald bij het hoofdgebouw of het bijgebouw (afhankelijk van waar de groep van uw kind les heeft).

  In het hoofdgebouw staan de kinderen bij de zijdeuren in hun eigen lokaal te wachten.
  Bij het bijgebouw blijven de kinderen bij de buitendeur met hun juf wachten tot ze worden opgehaald. De kinderen die tussen de middag en/of  na school overblijven worden door de overblijfjuf of meester opgehaald.

  ’s Middags verwachten we de kinderen uiterlijk 12.55 uur in de klas. Zodat we om 13.00 uur kunnen beginnen.

  Vanwege de veiligheid vragen wij ouders zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen.

 • We werken al vanaf het schooljaar 2012-2013 nauw samen met Kinderworld op het vlak van de voor- tussen- en naschoolse opvang. 

   

  Het IKC start met een groeimodel waarin onderwijs en de opvang van kinderWORLD nog nauwer zullen samenwerken dan nu al het geval is. 

   

  Door met één pedagogische visie en aanpak te werken, zowel vanuit onderwijs als vanuit de kinderopvang, zal dit de doorgaande ontwikkeling van kinderen ten goede komen. Het onderwijs blijft onderdeel van de school en de opvang onderdeel van kinderWORLD.

  In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe die samenwerking gestalte krijgt.

 • We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat er lessen uitvallen. In eerste instantie proberen we, als er een collega ziek wordt, een invaller aan te stellen. Als dat onverhoopt niet lukt proberen we het als directie op te lossen. In uitzonderlijke gevallen wordt een groep opgedeeld over de andere groepen en krijgen de kinderen een aantal opdrachten mee. Als het echt niet anders kan vragen we u uw kind thuis te houden. Hier wordt u altijd over benaderd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 • Een paar keer per jaar, deze data staan op de jaarkalender, organiseren we, onder leiding van onze vakleerkracht muzikale vorming, een muziekuitvoering. Kinderen mogen dan een muzikaal optreden verzorgen. De voorbereidingen vinden voor een deel plaats op school. Het is altijd weer spannend wie, waar mee optreedt. Ook bij deze viering mag u aanwezig zijn.

 • Als u uw kind op onze school aanmeldt bent u automatisch lid van onze oudervereniging. De vrijwillige ouderbijdrage wordt zoveel mogelijk automatisch geïncasseerd, als u daar toestemming voor geeft. Bij aanmelding van uw kind ontvangt u daarvoor het juiste formulier. Elk jaar wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld in de jaarvergadering.

 •  

  Op onze school zit een hele actieve groep ouders in de ouderraad. Zij vergaderen elke maand. Binnen deze ouderraad zijn een aantal werkgroepen actief. U moet daarbij denken aan de werkgroep Sinterklaas, Pasen, Kerstmis, Themadag, Verkeersveiligheid en bijvoorbeeld Carnaval. Zonder onze ouderraad zou het ondoenlijk zijn al deze bijzondere activiteiten voor de kinderen te organiseren.

 • Zoals bij IKC  ‘t Zonnewiel en BSO van dit abc al gemeld is: Kinderworld verzorgt bij ons op school het overblijven. Voor tarieven, mogelijkheden om u als overblijfouder aan te melden, administratie e.d. verwijzen we u naar onze schoolgids en de website van Kinderworld. www.kinderworld.nl

 • Parnassys is ons leerlingadministratie systeem. Naast de leerlingadministratie is hier ook ons leerlingvolgsysteem ondergebracht. Ouders van onze school krijgen een toegangscode waarmee ze gedeeltelijk toegang krijgen tot Parnassys. Naast de NAW gegevens, die u zelf kunt aanpassen als dat nodig is, krijgt u toegang tot de toetsgegevens van uw kind(eren).

 • De kinderen van groep 4 brengen ieder jaar met Palmpasen een prachtig versierde palmpaasstok naar verzorgingscentrum Polderburen. De stokken worden op school versierd. In een lange optocht gaan de kinderen naar Polderburen waar ze met hun versierde palmpaasstok de bewoners van Polderburen blij maken.

 • Er is maar een beperkte parkeergelegenheid rond onze school. Het kleine parkeerplaatsje direct naast de school, wordt in de pauze tevens als speelplein gebruikt. Laat uw auto daar niet overdag staan.

   

  We willen u vriendelijk verzoeken zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen.

 • Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Heel concreet moet u denken aan extra ondersteuning op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

   

  Passend onderwijs is dus geen schooltype, maar meer de manier waarop het onderwijs georganiseerd is. Scholen werken, binnen deze wet, samen in samenwerkingsverbanden. Hierin worden onderling afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Daarvoor wordt een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin beschreven wordt hoe de school de begeleiding realiseert en hoe de ondersteuning georganiseerd wordt.

 • Kinderen kunnen bij ons op school deelnemen aan een schaakcursus, verzorgd door een erkende schaakinstructeur. De schaaklessen zijn elke maandag na school tot half 5. Het kost  €4,00 per les. U kunt uw zoon of dochter daarvoor altijd in het begin van het schooljaar opgeven.

 • U kunt uw kind via www.campinaopschool.nl opgeven voor schoolmelk. Elke pauze krijgt uw zoon of dochter dan een pakje schoolmelk of fruitdrank, want dat kan ook. Verlengen tot maximaal tien schooldagen.

 • De schooltijden zijn van 08:30 tot 11:45 uur en van 13:00 tot 15:15 uur.

  • Woensdagochtend zijn de onderbouwgroepen (1-4) om 11.30 uur uit.
  • De groepen 5 t/m 8 zijn dan om 12:30 uur uit
  • Tien minuten voordat de les begint gaat de deur open.
  • Kinderen gaan vanaf groep 4 zoveel mogelijk zelfstandig naar de klas.

   

   

   

 • We hebben een schooltuin. Als u er eens in wilt rondlopen. Hij ligt tussen de sporthal en ons nieuwe gebouw ingeklemd. We hebben de afgelopen jaren aardappels verbouwd, aardbeien geplant, courgettes en pompoenen gekweekt. Er staan een aantal vaste planten als rabarber, bessenstruiken en fruitbomen. We proberen kinderen via de schooltuin in aanraking te brengen met alles wat groeit, bloeit en gezond is.

 • Twee keer per jaar krijgen de kinderen op onze school een schoolverslag. Door dit schoolverslag krijgt u inzicht in vorderingen en resultaten, maar ook in de manier waarop uw kind functioneert binnen de groep. Het verslag wordt altijd met u besproken. U wordt daarvoor uitgenodigd door de leerkracht van uw kind.

 • Op ’t Zonnewiel dragen alle kinderen sloffen. Zo houden we het zand buiten de klassen.

 • Elk jaar organiseren we een fantastische dag voor al de kinderen van onze school. De themadag is speciaal in het leven geroepen om alle kinderen van onze school een dag met elkaar te laten optrekken. Thema´s van de afgelopen jaren waren Indianen, Circus, Landen van de wereld, Olympische Spelen. U begrijpt dat er dan altijd heel veel ouders assisteren om deze dag tot een succes te maken.

 • Elk kind wil natuurlijk graag zijn of haar verjaardag op school vieren, de klassen rondgaan, handjes krijgen van alle meesters en juffen, en op het podium  staan bij de maandopening.

  Probeer een gezonde traktatie mee te geven naar school, dan is het feest helemaal compleet.

 • Alle kinderen zijn door de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland middels een collectieve verzekering verzekerd. De dekking geldt uitsluitend voor het gaan naar, het verblijf op en het komen van school, alsmede activiteiten die in schoolverband, onder toezicht van de school, georganiseerd worden. Als een kind een ander kind, of volwassene, schade of letsel toebrengt is deze verzekering niet van toepassing. Dan wordt de WA-verzekering van de veroorzaker aangesproken.

 • Zoals onder het kopje ‘buitengewoon verlof’ al is geschreven moet u, als uw kind 5 is, altijd schriftelijk toestemming vragen. De formulieren kunt u vinden onder de knop downloads op deze website.

 • Als u van plan bent te verhuizen en uw kind op een andere school in te schrijven, laat ons dat dan ruim van te voren weten. Dan verloopt de overgang soepel en kunnen wij de nieuwe school tijdig van de goede informatie voorzien.

 • Elke vrijdag verschijnt het nieuwe Zonnewieltje, onze digitale nieuwsbrief. U moet zich daar wel voor aanmelden, via deze website. Onder het kopje NIEUWSBRIEF ziet u een pagina met alle verschenen nieuwsbrieven. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden.